Nicolien-Lettinga-Beroep-Orthopedagoog

Wat doet een Orthopedagoog?

“Doe je dan iets met botten?” is een vraag die mij regelmatig wordt gesteld als ik vertel dat ik werk als Orthopedagoog. De mensen die deze vraag stellen verwarren een Orthopedagoog echter met een Orthopeed. Ondanks dat de benamingen wat van elkaar weg hebben zijn Orthopedie en Orthopedagogiek twee totaal verschillende stromingen. ‘Ortho’ is een voorvoegsel afkomstig uit het Grieks dat ‘recht’ of ‘juist’ betekent en ‘pedagogie’ is een stroming in de wetenschap die de opvoeding van kinderen bestudeert. Wat een Orthopedagoog in de praktijk precies doet ga ik je hieronder vertellen. Lees je mee?

Het beroep Orthopedagoog

Een Orthopedagoog houdt zich bezig met problematische leer- en opvoedsituaties van kinderen/jeugdigen en ondersteunt ouders en professionele opvoeders bij het creëren van een klimaat waarin kinderen/jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Je kan dus bij een Orthopedagoog terecht voor advies/begeleiding wanneer er zich moeilijkheden voordoen in de opvoeding en/of ontwikkeling van een kind. Ook diagnostisch onderzoek kan tot de taken van een Orthopedagoog behoren. Denk hierbij aan intelligentie onderzoek of onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrags- en leerproblemen. Je komt een Orthopedagoog dan ook in veel verschillende werkvelden tegen, bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg, het onderwijs, kinder- en jeugdpsychiatrie, ziekenhuizen enzovoorts, maar ook richt een Orthopedagoog zich op kinderen van verschillende leeftijden.

Opleiding

Voordat een Orthopedagoog daadwerkelijk in de praktijk aan de slag gaat heeft hij/zij er al een aantal jaren studie op zitten. Je volgt namelijk eerst een pedagogiek gerelateerde bacheloropleiding en daarna pas de masteropleiding Orthopedagogiek aan de universiteit. Zelf heb ik eerst de 4-jarige bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Zwolle gevolgd en aansluitend de 2-jarige masteropleiding Orthopedagogiek in Utrecht. Na het afronden van de opleiding beschik je als Orthopedagoog over zeer uitgebreide (wetenschappelijke) kennis over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en alle factoren die daarop van invloed zijn.

Mijn visie op en invulling van het beroep Orthopedagoog

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen kan het beroep dus op verschillende manieren worden vormgegeven. Zelf heb ik ervoor gekozen om niet binnen een organisatie als Orthopedagoog aan de slag te gaan, maar mijn eigen bedrijf te beginnen en als zelfstandig Orthopedagoog te gaan werken. Met name omdat ik op deze manier vanuit mijn eigen visie op opvoeding en ontwikkeling van kinderen kan werken. Zo heb ik er bijvoorbeeld voor gekozen om de diagnostiek los te laten, terwijl ik wel een diagnostiek aantekening heb, én ik heb er voor gekozen mij volledig te specialiseren in de opvoeding en ontwikkeling van baby’s.

Waarom baby’s?

Omdat ik al tijdens mijn studies, stages en in onderzoek zag hoe belangrijk de babyfase is voor de verdere ontwikkeling van een kind. Echter is hier in het bestaande werkveld nog maar weinig aandacht voor. Daarom wil ik ouders leren hoe zij zo goed mogelijk af kunnen stemmen op de behoefte van hun baby, zodat zij hun baby optimaal kunnen laten ontwikkelen en opvoeden. In de praktijk zie ik dat met name (aanstaande) moeders hier veel onzekerheden bij ervaren of zelfs onnodig onzeker worden gemaakt door alle adviezen en (vaak onjuiste) informatie vanuit haar omgeving. Zo worden de twijfels over haar rol als moeder, haar baby en haar manier van opvoeden geboren. Met een onrustige baby en moeilijkheden in de opvoeding en ontwikkeling tot gevolg.

Mijn missie

Het is daarom mijn missie om als Orthopedagoog zoveel mogelijk (aanstaande) moeders te ondersteunen bij het maken van de verbinding met haar intuïtie (haar oermoeder gevoel), zodat zij vanuit dit gevoel haar baby kan ontvangen, opvoeden en laten ontwikkelen, ook wanneer de wolk niet zo roze is.

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan snel een kijkje bij mijn aanbod.