Podcast - Blog - Nicolien - Lettinga - Geboorteverhaal - Moederschap - Geboortepatronen

Waarom iedere (aanstaande) moeder haar eigen geboorteverhaal zou moeten kennen en begrijpen

 

Waarom iedere (aanstaande) moeder haar eigen geboorteverhaal zou moeten kennen

Geboorte en de dood zijn de grootste overgangen die je in het leven meemaakt

We zijn allemaal ooit geboren. We komen allemaal uit de buik van onze moeder en we hebben dus allemaal een uniek geboorteverhaal. Als we naar het daadwerkelijk geboren worden kijken zou je dat kunnen zien als een overgangsmoment, je maakt de beweging van buik naar buitenwereld. Ze zeggen ook wel dat geboorte evenals de dood de grootste overgangen zijn die je in het leven meemaakt.

Je geboorteverhaal ligt als een afdruk (imprint) opgeslagen in je lichaam en geest

Er zit ontzettend veel wijsheid verscholen in de manier waarop je het leven bent gestart. Het is jouw unieke verhaal dat als een afdruk (imprint) in je lichaam en geest ligt opgeslagen. Het gaat hierbij om wat je is overkomen in de periode van (voor) de conceptie, zwangerschap, geboorte en eerste levensjaren (en dus niet over wie je in de kern bent). Vanuit je eigen geboorteverhaal worden er als het ware ’thema’s’ zichtbaar die je kan verbinden aan gedragingen in het hier en nu. 

Waarom zou je je geboorteverhaal willen kennen en begrijpen?

Door je geboorteverhaal te kennen en begrijpen ga je ontdekken welke overtuigingen en gedragingen hun oorsprong vinden in de start van je leven. Het zorgt voor een dieper inzicht in ‘waarom je doet wat je doet’. Hierbij gaat het niet alleen om je ‘negatieve’ gedragspatronen. Nee, in jouw geboorteverhaal ligt ook jouw ‘goud’ (passies, talenten, krachten enz.) verscholen.

 Voor in deze podcast en blog reikt het nu iets te ver om tot in de detail uit te leggen hoe dit dan precies werkt in het brein en welke (wetenschappelijke) onderbouwingen hiervoor zijn, dit komt wel uitgebreid aan bod binnen het programma geboorte van een moeder en mijn 1-1 trajecten.

Als moeder wil je inzicht hebben in je gedragingen en overtuigingen die hun oorsprong vinden in de start van je leven, zodat ze je moederschap niet langer (onbewust) hoeven te beinvloeden.

Op het moment dat je andere overgangen in je leven ervaart, bijvoorbeeld een verhuizing of het starten van een nieuwe baan, dan raakt dat aan de afdruk (imprint) van jouw allereerste overgang: je eigen geboorte. Zo ook met de overgang die je maakt van vrouw naar moeder, oftewel je geboorte als moeder (luister podcast #2. Matrescentie).

Door jouw geboorteverhaal te kennen als (aanstaande) moeder kan je bewust kijken naar welke gedragingen en overtuigingen hun oorsprong vinden in de start van je leven en welke daarvan op dit moment nog actief zijn en je nog (onbewust) beïnvloeden in het moederschap. Door deze laagjes af te pellen en jezelf letterlijk te ont-wikkelen, kan je (moederlijke) intuïtie weer meer vrijuit stromen. Het brengt je stap voor stap dichter bij de moeder die je in de kern bent en zou willen zijn.

Ik nodig je uit om in gesprek te gaan over jouw geboorteverhaal

Ik ben dan ook benieuwd of jij jouw geboorteverhaal al kent en zo ja of je het dan al eens vanuit deze visie hebt bekeken? Misschien is dit ook wel helemaal nieuw voor je? Dan nodig ik je uit (indien mogelijk) om de komende dagen eens in gesprek te gaan met jouw ouders of een van je ouders over jouw eigen geboorte.

Op dit moment ben ik bezig om dit onderwerp in een mooie masterclass te gieten en daar komt o.a. ook aan bod hoe je dit gesprek op een fijne manier aan kan gaan met je ouders, maar ook als dit bijvoorbeeld door omstandigheden niet meer mogelijk is.